Centrum Egzaminacyjne

EGZAMINY telc » Centrum Egzaminacyjne

Ośrodek Nauczania Języków Obcych MITEINANDER wpisany jest na listę centrów egzaminacyjnych telc.

 

Od 14 lat przeprowadzamy egzaminy telc na terenie całej Polski

 

Co warto wiedzieć o certfikatach językowych telc?

 • Certyfikat językowy telc jest uznawany na arenie międzynarodowej jako świadectwo opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.

   

 • Certyfikat językowy telc pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

   

 • Certyfikat językowy telc (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.

   

 • Certyfikat językowy telc jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

 

Uznawalność certyfikatów:

 

Polska
Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na szeregu uczelniach państwowych i niepaństwowych.
Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Niemcy
Certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także honorowane są przez Niemiecką Izbę Handlu i Przemysłu. Przygotowanie do egzaminów B1/B2 Business jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników między innymi w firmach takich jak: HAPAG-Lloyd, BASF, Otto-Versand, Bayer AG, Lindner AG, Schwarz Pharma, Wacker Chemie GmbH.

Francja
Certyfikaty TELC są uznawane przez Francuską Izbę Handlową.

Węgry i Czechy
Certyfikaty TELC są akredytowane przez instytucje rządowe.

Włochy
TELC Deutsch B1 jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji.

Hiszpania
Egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa.

Słowacja
Certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

 

CERTYFIKATY TELC SĄ POPULARNE DZIĘKI:

 • dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy,
 • nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
 • dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach.

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms