Historia placówki

MITEINANDER » Historia placówki

  • Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce.
  • Żadna ze szkół w Przemyślu, w województwie podkarpackim nie zdobyła tylu nagród, wyróżnień i certyfikatów, nie zrealizowała tylu projektów unijnych.
    Jesteśmy pod tym względem w czołówce Polski.

 

Już na początku ustaliliśmy standardy naszej działalności:

  • własna niezależna od żadnej szkoły baza dydaktyczna,
  • stałe doskonalenie kadry,
  • inwestycje zapewniające wysoki poziom usług edukacyjnych,
  • dążenie do zdobywanie zewnętrznych ocen i certyfikatów potwierdzających wysoki standard nauczania.

 

Jak miłe są wspomnienia...

 

Rok 1992Szkoła Profesjonalnych Sekretarek - Asystentek w Przemyślu - była jedną z pierwszych prywatnych szkół w Polsce. Nauka w szkole kończyła się egzaminem z języka obcego i podstaw informatyki.

Działalność szkoły dostrzegł nawet „Twój styl” i w numerze z 10 października 1999 w artykule „Rynek pięciu kobiet” Tomasz Jastrun napisał: ”Metody nauczania należą do najnowocześniejszych”.

 

Rok 1993 – nawiązaliśmy współpracę partnerską z miastem Paderborn w Niemczech i rozpoczęliśmy prace nad projektem zatytułowanym „Nasz Region w Językach Obcych”.
Ideą projektu - realizowanego do dzisiaj w ośrodku językowym.

 

Rok 1994 – PRYWATNE STUDIUM KSIEGOWOŚCI przeprowadziło nabór na pierwszy rok nauczania dla zawodu technik ekonomista. 22 listopada 1994 roku szkoła otrzymała uprawnienia szkół publicznych.

 

Rok 1998 – równolegle z kierunkiem kształcenia technik ekonomista rozpoczął pracę kierunek technik informatyk.

 

Lata 2002 i 2003 były nas szczególne.

 

26 WRZEŚNIA 2002 r. otrzymaliśmy jako jedyna prywatna szkoła w Polsce EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH - EUROPEAN LABEL, przyznawany przez KOMISARZA UNII EUROPEJSKIEJ D/S EDUKACJI I POLSKIEGO MINISTRA EDUKACJI I SPORTU.

Autorski projekt Beaty i Zbigniewa Zawada „Nasz Region w językach obcych otrzymał jedno z najwyższych wyróżnień w dziedzinie języków obcych - EUROPEAN LABEL – Europejski Znak Jakości dla nowoczesnych inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Wówczas 26 września 2002 roku odbieraliśmy nagrodę w Krakowie stojąc obok takich gigantów polskiej nauki jak UJ czy UŚ. Byliśmy jedyną prywatną szkołą w Polsce, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie. Nagrodę poprzedził grant projektu SOCRATES LINGUA, który umożliwił nam nawiązanie nowego kontaktu partnerskiego w Europie – tym razem we Włoszech w bardzo odległym od nas Campobasso.
Nagrody zobowiązują i nie pozwalają spocząć na laurach. Nacieszywszy się EUROPEAN LABEL odpowiedzieliśmy z pełnym entuzjazmem na zaproszenia burmistrza miasta Paderborn do reprezentowania miasta i kraju podczas uroczystości europejskiego święta EUROPAMAILE: Słuchacze nasi zorganizowali dwujęzyczną obsługę straganów z polskimi produktami, przygotowali program promocyjny miasta, regionu rok później zorganizowaliśmy dużą trójstronną wymianę młodzieży polsko-niemiecko-włoską – wspierana przez Polsko Niemiecka Współpracę Młodzieży.

 

Rok 2002 – udział w europejskim programie SOCRATES – LINGUA i w programach wymiany POLSKO–NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY DPJW. Efektem tych działań była - obejmująca 90 osób z Niemiec i Włoch - trójstronna wymiana, którą organizowaliśmy jako gospodarze od 12 do 20 maja 2003 roku oraz wpisana już na stałe w kalendarz działań naszego ośrodka dwustronna wymiana polsko-niemiecka.

 

Rok 2003 – licencja szkoły Callan

 

Rok 2004 – wprowadziliśmy nowy autorski program nauczania dla dzieci od 4 do 6 roku życia - JUNIOR SUPER CLASS - JSC, który chcemy i w przyszłym roku zgłosić do konkursu European Language Label.

 

Rok 2006 – wygrany konkurs w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 1530 godzin szkolenia, Projekt „Nasz Region w językach obcych” wpółfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego i budżetu państwa otrzymał nominacje do DOBRYCH PRAKTYK EFS - podstawowym warunkiem zakwalifikowania placówki i jej projektu do tego konkursu była nienaganna ocena pokontrolna.

 

Rok 2006 – Licencja Ośrodka Egzaminów Międzynarodowych TELC.

 

Rok 2008 roku – znak jakości ISO 9001:2008. Audit przeprowadzony w naszej placówce przez firmę BSI – Management Systems Raport i pozytywny raport pokontrolny przynała nam Znak Jakości ISO 9001:2008.

 

Rok 2009 – wygranie dofinansowania 2 własnych projektów realizowanych w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Działanie IX Poddziałanie 9.1.2.: „Licealista z Międzynarodowym Certyfikatem Językowym TELC” adresowany do 70 uczniów przemyskich liceów i „Gimnazjalista z Certyfikatem językowym TELC” adresowany do gimnazjów w Krasiczynie i Żurawicy”. Projekty zakończyliśmy w 2010r.

 

Rok 2010 – organizacja i przeprowadzenie pierwszej w Polsce Olimpiady telc przy wsparciu logistycznym Centrali telc GmbH Frankfurt

 

Rok 2010 – licencja Centrum Egzaminów Międzynarodowych telc

 

Rok 2013 – kwalifikacja do udziału w programie Grundvig i nagroda dla projektu. Wsparcia udzieliła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Warunkiem otrzymania dotacji była jednak pozytywna ocena wniosku w ramach selekcji konkursowej. Wniosek dyrektor Beaty Zawady został oceniony na 4 miejscu na 158 złożonych. Ośrodek MITEINANDER wpisuje się bardzo wyraźnie swoimi wieloletnimi działaniami, doświadczeniem, osiągnięciami, realizacją projektów unijnych w cele programu Grundtvig. Szkolenie przeprowadzone w centrum Hamburga objęło przedstawicieli 17 krajów od Ekwadoru, Kanady poprzez Argentynę, Portugalię, Hiszpanię, Austrię, Czechy, Słowację, Polskę po Japonię.

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms