Kursy EBC*L

KURSY » Kursy EBC*L

Informacje o programie EBC*L

 

EBC*L dla słuchaczy, czyli kto może, kto powinien posiadać certyfikat EBC*L?

 

Może i powinien każdy, ponieważ EBC*L to:

 • Sukces naukowy potwierdzony międzynarodowym certyfikatem
  Posiadacze Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych mogą wiarygodnie potwierdzić swoje umiejętności ekonomiczne na rynku pracy;
 • Ekonomiczne kompetencje w miejscu pracy
  Również nie-ekonomiści mogą zdobyć orientację w podstawowych i praktycznych pojęciach i zagadnieniach z zakresu biznesu;
 • Aktualizacja wiedzy ekonomicznej
  „Człowiek uczy się całe życie” – certyfikat pozwala ekonomiście zaktualizować swoją wiedzę ekonomiczna, jest to egzamin umiejętności gospodarczych, ale także skuteczna forma samokształcenia;
 • Wzrost możliwości zatrudnienia
  Ludzie dopiero zaczynający swoją karierę zawodową lub powracający na rynek pracy zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy - pracodawca nie musi weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników, jeśli pracownik legitymuje się certyfikatem EBC*L.

 

EBC*L dla przedsiębiorców

 

Renomowane przedsiębiorstwa (tj.: Xerox, Siemens, Wella) – będące pionierami w promowaniu certyfikatu EBC*L wśród europejskich pracodawców, wprowadziły ten certyfikat jako skuteczny sposób doskonalenia kadr i umieściły go w swoich planach szkoleniowych.

 • Wykorzystywanie przedsiębiorczego potencjału pracowników
  Certyfikat EBC*L umożliwia pracownikom, którzy nie dysponują wiedzą ekonomiczną - uczestnictwo w dyskusjach na tematy np. kosztów, rentowności czy płynności. EBC*L to inwestycja długoterminowa otwiera zmysł przedsiębiorczy pracowników, przez co redukuje koszty „błędnych decyzji” i zapobiega stracie czasu i pieniędzy;
 • Potwierdzony sukces naukowy
  Kurs przygotowujący do EBC*L wspiera wewnętrzny controlling systemu doskonalenia pracowników. Szkolenie to inwestycja pracodawcy w pracownika. Kurs przygotowujący do EBC*L jest zakończony niezależnym egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę;
 • Umiejętne uzasadnienie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników
  EBC*L ze względu na swój zewnętrzny i niezależny charakter ułatwia przedsiębiorcą umiejętne uzasadnienie wniosków o dofinansowanie doskonalenia swoich pracowników (np.: urzędów pracy lub innym instytucją, które pośredniczą w zatrudnianiu pracowników).

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms