Projekt „Liceum wyrównanych szans”

PROJEKTY EFS » Projekty zakończone w 2015 » Projekt „Liceum wyrównanych szans”

Projekt zakończony 31 maja 2015 roku.

Projekt „Liceum wyrównanych szans” w ramach działania 9.1 Poddziału 9.1.2. Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku im. Ignacego Krasickiego

Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. w Przemyślu zrealizowała  w partnerstwie z Powiatem Przemyskim projekt edukacyjny pt. „Liceum wyrównanych szans”.

W programie projektu zawarliśmy:

  • warsztaty kreatywności (Życiowej i zawodowej)
  • zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2014-2018 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms