PROJEKTY EFS

UWAGA !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską proszone są o wypełnienie anonimowej ankiety badawczej.
Ankieta dotyczy zarówno osób dorosłych i jak młodzieży.

 • „JĘZYK OBCY, MÓJ PARTNER W ŻYCIOWYM AWANSIE"

  „Język obcy, mój partner w życiowym awansie” - projekt skierowany do osób 25 lat +, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego     i z własnej inicjatywy zainteresowana są nabyciem kwalifikacji językowych, poprzez udział w szkoleniach z języków angielskiego lub niemieckiego.

  Uwaga ! Co najmniej 40% uczestników projektu spełnia przynajmniej 1 z poniższych warunków:
  • wykształcenie co najwyżej średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie)
  • wiek 50 lat i więcej- minimum 20% grupy docelowej
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  Szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego zakończone zostanie egzaminem zewnętrznym  potwierdzającym uzyskanie kwalifikacje językowych.

  Projekt „Język obcy, mój partner w życiowym awansie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

  Przewidywane miejsca realizacji projektu „Język obcy, mój partner w życiowym awansie” :
  Dybawka, Prałkowce, Ostrów, Krasiczyn, Krzywcza, Krówniki, Pikulice, Żurawica , Chotyniec....

 • Projekty zakończone w 2015

 • Projekty zrealizowane

 • Ankieta badawcza dla poszukujących projektów

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms