Projekty zrealizowane

PROJEKTY EFS » Projekty zrealizowane

Projekty własne

 

Placówki Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c.

 

 1. W ramach ZPORR:
  „NASZ REGION W JĘZYKACH OBCYCH – SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO, PROMOCJI REGIONU I KONTAKTACH ZAGRANICZNYCH"
  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2; „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”; Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” oraz ze środków budżetu państwa.
  Czas realizacji od 1.05 2006 do 1.05 2007-03-2007

   

 2. W ramach PO Kl:
  2.1 „GIMNAZJALISTA Z CERTYFIKATEM JĘZYKOWYM TELC”
  Priorytet IX Działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  Czas realizacji od 01.09.2008 do 01.08.2009

  2.2 LICEALISTA Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM JĘZYKOWYM TELC”
  Priorytet IX Działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  Czas realizacji od 01.09.2008 do 01.08.2009

 

Projekty zrealizowane na zlecenie

 

2013

 • Szkolenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach projektu: „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej.Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012

 • Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej finansowane ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.
   
 • Egzaminy telc dla uczestników III edycji projektu "Nauka Języków Obcych Twoją szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Pałac Młodzieży w Tarnowie.

2011

 • Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu „AKTYWNI 40+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
   
 • Egzaminy telc dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie w ramach projektu "Profesjonalna Edukacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • Egzaminy telc dla uczestników III edycji projektu "Nauka Języków Obcych Twoją szansą na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Pałac Młodzieży w Tarnowie.
   
 • Sekretarka - asystentka z językiem angielskim w ramach projektu "Czas na aktywność w Mieście Przemyśl” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie." - Kurs od 12.09.2011

2009/ 2010

 • "Kurs języka angielskiego i niemieckiego" w ramach projektu "Szkolenie-Praktyka-Rozwój.
 • "Kurs języka angielskiego" w ramach projektu "Czas na aktywność w mieście Przemyśl".
 • "Pilot wycieczek" w ramach projektu "Więcej szans w przemyskim".
 • "Obsługa komputera - ECDL".
 • "Profesjonalna sekretarka /asystentka z językiem angielskim"
 • "Język angielski, poziomy podstawowy - zaawansowany" w ramach projektu "Ścieżki wiedzy - profesjonalne szkolenie dla branży turystycznej".
 • "Język ukraiński" w ramach projektu "Ścieżki wiedzy - profesjonalne szkolenie dla branży turystycznej".
 • "Przedstawiciel handlowy z językiem ukraińskim" w ramach projektu "Więcej szans w przemyskim".
 • "Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych (EBC*L)" w ramach projektu "Więcej szans w powiecie lubaczowskim".

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms