Szkolenie i kursy zawodowe

KURSY » Szkolenie i kursy zawodowe

Uwaga! Nowość!
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Szczegóły:

 1. Zgoda Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 2. Program zgodny z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102, z późn. zm.)
 3. Termin szkolenia: marzec 2014
 4. Liczba godzin szkolenia: 36.
 5. Koszt szkolenia: - 130,00 zł przy grupie minimum 20 osób. - 150,00 zł przy grupie do 20 osób.
 6. Zapisy od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku w sekretariacie placówki codziennie od 9.00 do 18.00.
 7. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 

W PKPiK MITEINANDER prowadzimy również szkolenia zawodowe, uwzględniające szeroko rozumianą wiedzę ekonomiczną, biurową, informatyczną, językową.

 

 1. EBC*L – Europejski Certyfikat Umiejętności Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów - od 60 do 120 godzin dla moduł A (podstawowego).
  EBC*L to jednolity i międzynarodowy standard wiedzy ekonomicznej, cieszący się uznaniem i estymą na światowym rynku pracy.
 2. ABC Przedsiębiorczości - od 35 do 60 godzin.
  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej, zasady marketingu, marketing-mix, analizę otoczenia SWOT i TOWS, public relations, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania.
  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.
 3. Obsługa biura i sekretariatu - od 120 do 150 godzin.
  Kurs obejmuje szkolenie w zakresie prac biurowych, korespondencji biurowej, zasad obsługi klienta.
 4. Sekretarka - asystentka z językiem obcym - od 150 do 200 godzin.
  Kurs obejmuje szkolenie z zakresu korespondencji biurowej i handlowej, psychologii obsługi klienta z elementami public relation i savoir vivre, pakietu Office, komunikacji i korespondencji w języku obcym.
 5. Pilot wycieczek / pilot wycieczek z językiem obcym - 120 godzin plus 3 dni wycieczki - na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  Kurs w oparciu o program szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek (Dz.U.06.15.104).
 6. Kursy komputerowe, w tym ECDL - od 60 do 200 godzin.
  Posiadamy własną, mobilną pracownię komputerową.
  Szkolenia z podstaw obsługi komputera, grafiki komputerowej, kursy ECDL.
 7. Przedstawiciel handlowy - 140 godzin / Przedstawiciel handlowy z językiem obcym - 280 godzin.
  Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia: analiza sektora sprzedaży i klientów; prognozowanie sprzedaży, organizacja działań handlowych, dokumentacja klienta, organizacja czasu pracy, przygotowanie wizyt u klienta i nawiązywanie kontaktów, organizacja tras wizyt u klientów, droga do mistrzostwa w sprzedaż, filary efektywnej sprzedaży, planowanie własnego rozwoju, dobrze ustanowione cele.

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms