Współpraca partnerska i projekty zagraniczne

MITEINANDER » Współpraca partnerska i projekty zagraniczne

Program GRUNDTVIG

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych MITEINANDER w Przemyślu objęty europejskim programem Socrates Grundtvig.

Wszystko zaczęło się od propozycji niemieckiej instytucji szkoleniowej z Hamburga: Verein fur berufliche Weiterbildung e.V Computer & Sprachen złożonej dyrektor Ośrodka Nauczania Języków Obcych MITEINANDER w Przemyślu Beacie Zawada. Udział w szkoleniu w ramach europejskiego programu Grundtvig dotyczył doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i obejmował kreatywne trening metodyczny w nauczaniu języków obcych. Wsparcia udzieliła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Warunkiem otrzymania dotacji była jednak pozytywna ocena wniosku w ramach selekcji konkursowej. Wniosek dyrektor Beaty Zawady został oceniony na 4 miejscu na 158 złożonych. Ośrodek MITEINANDER wpisuje się bardzo wyraźnie swoimi wieloletnimi działaniami, doświadczeniem, osiągnięciami, realizacją projektów unijnych w cele programu Grundtvig. Szkolenie przeprowadzone w centrum Hamburga objęło przedstawicieli 17 krajów od Ekwadoru, Kanady poprzez Argentynę, Portugalię, Hiszpanię, Austrię, Czechy, Słowację, Polskę po Japonię.

Nauczanie dorosłych jest w tej chwili wyzwaniem edukacyjnym związanym ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Program Grundtvig ma za cel pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji. Szkolenie ukierunkowane na pracę z dorosłymi w sytuacji, gdy język niemiecki w Polsce jest niestety wypierany ze szkół staje się szansą przywrócenia mu statusu „drugiego” obowiązkowego języka obcego. Pozostała część Europy uczy się języka niemieckiego coraz bardziej intensywnie, będąc świadomą choćby tego jednego faktu, że Niemcy są krajem, który oprał się kryzysowi. Dorośli słuchacze naszego ośrodka objęci byli w 70% nauką języka obcego w szkołach i chętnie do niego wracają, oczekując jednak od kursów szeroko rozumianej wiedzy o krajach, kulturze, oraz nauki w małych grupach uwzględniającej przede wszystkim konwersacje i „walkę” z barierą komunikacyjną. Placówka edukacyjna, której lektorzy objęci są szkoleniami za granicą staje się wiarygodnym ambasadorem języka obcego.


Wymiana z miastem partnerskim Paderborn/Niemcy

 

W 1993 roku nawiązaliśmy współpracę partnerską z Wydziałem d/s Młodzieży Urzędu Miasta Paderborn w Niemczech w Nadrenii Westfalii i rozpoczęliśmy prace nad projektem wspólnym dla Szkoły Sekretarek i Studium Języków Obcych zatytułowanym „Nasz Region w Językach Obcych”.

Ideą projektu - realizowanego do dzisiaj w naszym ośrodku jest tworzenia w językach obcych baz danych o mieście i regionie.

Tak wiele wspólnie przeżyliśmy i zobaczyliśmy, zwiedziliśmy i poznaliśmy, że nie sposób opisać tego na jednej stronie.

Postanowiliśmy więc co pewien czas zamieszczać inne informacje z naszych spotkań.

Oto jedna z nich: Młodzież z Ośrodka Nauczania Języków Obcych Miteinander zwyciężyła w międzynarodowych manewrach International Mission Impossible 2005 w Paderborn.

Nikt się tego nie spodziewał, że właśnie polska grupa zwycięży w międzynarodowych manewrach organizowanych przez stacjonującą w Paderborn jednostkę armii brytyjskiej Podczas corocznej wymiany partnerskiej ośrodka MITEINANDER z UM Paderborn młodzież polska wzięła udział w nocnej misji zwiadowczej określonej kryptonimem International Mission Impossible 2005 Wywieziono nas w głąb poligonu brytyjskiego, wysadzono w lesie, wyposażono w latarki i mapę trasy, na której zaznaczone zostały miejsce kolejnych zadań. Oceniane były szybkość wykonywanych zadań, precyzja, spryt, umiejętność rozwiązywania zagadek i komunikacja, która w naszym przypadku odbywała się w 2 językach obcych – niemieckim i angielskim. A zadania były przeróżne. Należało np. ocenić, dlaczego stojący na leśnej drodze samochód jest niebezpieczny i czym wzbudza podejrzenia, zbudować w szybkim tempie namiot z worków na śmieci i patyków, przeprowadzić obserwacje podejrzanej osoby, ukrywającej się w lesie, wydostać walizkę pierwszej pomocy z zamkniętej przeszkodami przestrzeni. Zadań było więcej, a wykonywanie ich utrudniała wichura, ulewa, noc i strach przed pustym, tonącym w ciemnościach lasem.
Udało się jednak.
Otrzymaliśmy najwięcej punktów za orientację w terenie, spostrzegawczość, zręczność i doskonałą komunikację z obcokrajowcami. Puchar i medale wręczono polskiej grupie o 6 nad ranem - trochę zrzedły miny pewnym wygranej niemieckim grupom z Ochotniczej Straży Pożarnej i dzieciom brytyjskich oficerów. Potem było już brytyjskie śniadanie w chacie na poligonie – fasola, tosty, herbata z mlekiem, bekon, płatki kukurydziane na mleku - i jak tu nie lubić Anglików.


Wymiana z liceum w Campobasso/Włochy


Projekt trilateralny

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms