Wykaz poziomów

EGZAMINY telc » Wykaz poziomów

Poziomy i standardy wymagań egzaminów międzynarodowych TELC A1, A2,B1,B2,C1

 

A1
Start English/Start Deutsch 1/Start Français/Start Italiano/Start Espańol.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na taśmie,
 • rozumienie krótkich tekstów słuchanych i pisanych oraz notatek dotyczących sytuacji dnia codziennego,
 • sporządzanie krótkiej notatki (informacji) nas piśmie,
 • wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.).

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • przedstawienie się,
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat,
 • formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami).

 

A2
English Elementary Level/Start Deutsch 2/Test Arbeitsplatz Deutsch/Français Niveau elémentaire/Italiano Livello Elementare/Russian Elementary Level/Espańol Nivel elemental.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie,
 • rozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych,
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji.

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę – odpowiadanie na pytania,
 • formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji.

 

B1
Certificate in English/Zertifikat Deutsch/Certificat de Français/Certificato d’Italiano/ Certificate in Russian/Certificado de Espańol.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych - czytanych i słuchanych,
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej,
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

 

B2
Certificate in English adVantage/Zertifikat Deutsch Plus/Certificat Supérieur de Français/ Certificate in Russian Plus/Certificado de Espańol para Relaciones Profesjonales.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów czytanych i słuchanych,
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej,
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami.

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

 

B1 i B2 - Certificate in English for Business Purposes

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych czytanych i słuchanych,
 • napisanie listu urzędowego lub prywatnego,
 • znajomość słownictwa specjalistycznego.

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi do podanej sytuacji, prowadzenie rozmowy na zadany temat.

 

C1
Certificate in English/Zertifikat Deutsch - NOWOŚĆ

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów słuchanych - udzielanie odpowiedzi na zadania w formie wyboru lub uzupełniania brakujących informacji,
 • rozumienie tekstów pisanych - odpowiedzi na zadania w formie wielokrotnego wyboru lub zadania otwarte,
 • dwie wypowiedzi pisemne (wypracowanie oraz list, artykuł, raport lub podanie).

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

 

MITEINANDER
EUROPEAN LABEL - EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Zaczynaliśmy w 1991 roku jako pierwsza prywatna placówka edukacyjna w Przemyślu i jedna z pierwszych w Polsce. 1992 otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Prywatne Studium Języków Obcych „Miteinander” - obecna nazwa Ośrodek Nauczania Języków Obcych „MITEINANDER”.
NEWSLETTER
Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach
dopisz się do naszego Newslettera!
KONTAKT
ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl
+48 16 676 82 20
Copyright © 2021 MITEINANDER | All rights reserved | Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms